Бесплатный контент

Все книги издательства Бесплатный контент


  Бер ананың биш улы

  Сәрьян Хәсән

  Әлеге аудиокитапта бер гаилӘ тарихы, биш ул Үстереп, шуларныҢ Өчесен югалткан Ана фаҖигасе хикӘялӘнӘ. Тормыш кыенлыклары алдында сынмый-сыгылмый, мӘрхҮүм улларыныҢ балаларын да тӘрбиялӘрлек кӨч таба алган Ана турындагы ӘсӘр.

  Ачлык

  Әхмәтҗанов Р.

  ӘсӘрдӘ авторныҢ миллӘтпӘрвӘр кӨрӘштӘшлӘре белӘн 14 кӨн буена Ирек мӘйданында ачлыкта утырулары, монда аныӘ Үз башыннан кичкӘн вакыйгалар, кичергӘн уй-тойгылары сурӘтлӘнӘ.

  Аргы яр

  Баянов Әсхән

  Повестьта заманыбызныҢ актуаль мӘсьӘлӘлӘре ҮзӘккӘ куела. ДӨрес яшибезме? КӨндӘлек гамӘллӘребез кешелек иминлегенӘ янаучы куркыныч кӨчкӘ ӘйлӘнмиме? Геройлар арасындагы кискен ҺӘм гыйбрӘтле каршылыклар укучыны шул хакта искӘртӘ.

  Шигырьләр

  Зөлфәт

  Әлеге аудиокитапта шагыйрьнеҢ иҢ танылган шигырьлӘре туплап бирелде.

  Шигырьләр

  Валиева Резеда

  ТатарстанныҢ атказанган сӘнгать эшлеклесе, кҮренекле шагыйрӘ Резеда ВӘлиеваныҢ бу китабына тупланган яҢа лирик шигырьлӘре ҺӘм популяр Җырлары шигърият сӨючелӘрнеҢ кҮҢеллӘрендӘ ҮзлӘренӘ тиешле урынны алыр дип ышанабыз.

  Шигырьләр

  Губайдуллина Лилия

  Яшь шагыйрӘ Лилия ГыйбадуллинаныҢ шигырьлӘрендӘ тирӘнлек, бай кҮҢеле чагылган, татар тарихы, татар халкыныҢ рухи нигезенӘ таянган фикер салынган.

  Шигырьләр

  Бикчентаева Амина

  Әлеге Җыентыкта ӘминӘ БикчӘнтӘеваныҢ нӘнилӘр Өчен язган иӘ матур шигырьлӘре урын алды.

  Шигырьләр

  Морат Газинур

  Табигать ҺӘрбер кешене ирекле итеп яралта. ШуҢа кҮрӘ аныҢ Өчен бу дӨньяда иректӘн дӘ кадерлерӘк берни дӘ була алмыйдыр. Әлеге мӘҖмугада тупланган шигырьлӘрдӘ шагыйрьнеҢ Җан хӨрлеге, шӘхес иреге турында уйланулары ҮзӘккӘ алына.

  Шигырьләр

  Галиев Марсель

  Әлеге аудиокитапта шагыйрьнеҢ иҢ танылган шигырьлӘре туплап бирелде.

  Хикәяләр

  Агиев Фәхрелислам

  Ф. АгиевныҢ моннан бер гасыр элек язылган хикӘялӘре бҮген дӘ актуаль: алар дуслык, иптӘшлек, гаделлек ҺӘм дӨреслек хакында. Кыска гына хикӘялӘрдӘ Үгет-нӘсихӘтсез генӘ балаларга ничек дӨрес эшлӘргӘ икӘнлеге кҮрсӘтелӘ.