Губайдуллина Лилия

Список книг автора Губайдуллина Лилия    Шигырьләр

    Губайдуллина Лилия

    Яшь шагыйрӘ Лилия ГыйбадуллинаныҢ шигырьлӘрендӘ тирӘнлек, бай кҮҢеле чагылган, татар тарихы, татар халкыныҢ рухи нигезенӘ таянган фикер салынган.