Шигырьләр. Губайдуллина Лилия

Книги для детей: прочее.

Скачать книгу
Читать онлайн

Шигырьләр


Год выпуска 0

isbn

Автор произведения Губайдуллина Лилия

Жанр Книги для детей: прочее

Серия

Издательство Бесплатный контент


Яшь шагыйрӘ Лилия ГыйбадуллинаныҢ шигырьлӘрендӘ тирӘнлек, бай кҮҢеле чагылган, татар тарихы, татар халкыныҢ рухи нигезенӘ таянган фикер салынган.