Бесплатный контент

Все книги издательства Бесплатный контент


  Юл буенда зәңгәр чәчәе

  Батулла Рабит

  НӘрсӘ турында соҢ бу ӘсӘр? Олы мӘхӘббӘт турында дисӘҢ дӘ, ялгыш булмас; тӨрле маҖаралар, серле вакыйгалар турында дисӘҢ дӘ хата тҮгел. МиҺербансызлык турында дисӘҢ дӘ була; олы Җанлы, олы шӘхеслӘр турында дисӘҢ дӘ, ялгышмассыз. Кыскасы, бу китап юл буендагы зӘҢгӘр чӘчӘк ҺӘм аҢа булган тӨрле мӨнӘсӘбӘт турында… ягъни ҺӘр укучы бу кыйссадан ҮзенӘ нӘкъ кирӘклесен сайлап алыр дип ышана автор.

  Шүрәле

  Тукай Габдулла

  БӨек татар шагыйре Габдулла ТукайныҢ иҢ популяр Әкият-поэмасы. Китап мӘктӘпкӘчӘ ҺӘм кече яшьтӘге мӘктӘп балаларына адреслана.

  Шигырьләре

  Сөләйманова Саҗидә

  Әлеге аудиокитапта шагыйрьнеҢ иҢ танылган шигырьлӘре туплап бирелде.

  Шигырьләр дәвамы

  Морат Газинур

  Табигать ҺӘрбер кешене ирекле итеп яралта. ШуҢа кҮрӘ аныҢ Өчен бу дӨньяда иректӘн дӘ кадерлерӘк берни дӘ була алмыйдыр. Әлеге мӘҖмугада тупланган шигырьлӘрдӘ шагыйрьнеҢ Җан хӨрлеге, шӘхес иреге турында уйланулары ҮзӘккӘ алына.

  Шигырьләр (автор укый)

  Валиева Резеда

  ТатарстанныҢ атказанган сӘнгать эшлеклесе, кҮренекле шагыйрӘ Резеда ВӘлиеваныҢ бу китабына тупланган яҢа лирик шигырьлӘре ҺӘм популяр Җырлары шигърият сӨючелӘрнеҢ кҮҢеллӘрендӘ ҮзлӘренӘ тиешле урынны алыр дип ышанабыз.

  Шәмдәләрдә генә утлар яна

  Юныс Миргазиян

  Повестьта тӨп проблема булып фӘлсӘфи мотивлашкан яшӘҮ мӘгънӘсе тора. Бу мӘсьӘлӘ татар халкы язмышы кебек тӨгӘллӘшеп, повестьныҢ ҮзӘк сюжет сызыгында катнашкан геройлар – татар егете СӘйрин СӘлӘхов, якут Максим Майнагашев, кырын татары Марсель Ялчинский образлары аша кҮрсӘтелӘ.

  Шаян бака

  Бабай Батулла

  Рабит Батулланың мӘктӘпкӘчӘ ҺӘм кече яшьтӘге мӘктӘп балалары Өчен язган кызыклы, маҖаралы ӘкиятлӘре.

  Хыянәт

  Латыйфи Флүс

  ӘсӘр, татар тарихыныҢ моҢа кадӘр аз яктыртылган гаять катлаулы Казан ханлыгы чорын чагылдыру белән бергӘ, кешелӘр арасындагы мӨнӘсӘбӘтлӘрнеҢ сафлыгын, мӘхӘббӘт ҺӘм дуслыкныҢ тирӘнлеген, хыянӘтнеҢ ачылыгын тасвирлаудагы осталыгы, тормышчанлыгы белӘн дӘ ҖӘлеп итӘ.

  Урталыкта

  Гыйләҗев Аяз

  «Урталыкта» (1969) повесте белӘн язучы «нык ҮскӘн социализм» дӘверенеҢ совет чынбарлыгы картинасын тудыра, кешенеҢ ни Өчен конформизмга ҺӘм Әхлакый яктан тҮбӘнӘя баруына китергӘн сӘбӘплӘрне эзлӘргӘ тырыша.

  Урталыкта

  Әмирхан Фатих

  ӘсӘр XX гасыр башындагы Россия империясендӘге ҺӘм татарлар арасындагы иҖтимагый-сӨяси халӘтне, татар яшьлӘренеҢ кҮмӘк рӘсемен, милли мӘдӘният мӘсьӘлӘлӘрен яшӘешнеҢ тӨрле