Агиев Фәхрелислам

Список книг автора Агиев Фәхрелислам    Хикәяләр

    Агиев Фәхрелислам

    Ф. АгиевныҢ моннан бер гасыр элек язылган хикӘялӘре бҮген дӘ актуаль: алар дуслык, иптӘшлек, гаделлек ҺӘм дӨреслек хакында. Кыска гына хикӘялӘрдӘ Үгет-нӘсихӘтсез генӘ балаларга ничек дӨрес эшлӘргӘ икӘнлеге кҮрсӘтелӘ.