Бесплатный контент

Все книги издательства Бесплатный контент


  Шигырьләр (читает автор)

  Рәдиф Гаташ

  Әлеге аудиокитапта шагыйрьнеҢ иҢ танылган шигырьлӘре туплап бирелде.

  Ике елдан соң инкыйраз

  Исхакый Гаяз

  Бу китапка ӘдипнеҢ тӨрле елларда иҖат иткӘн биш проза ҺӘм сӘхнӘ ӘсӘре тупланды.

  Шигырьләр (читает автор)

  Марсель Галиев

  Әлеге аудиокитапта шагыйрьнеҢ иҢ танылган шигырьлӘре туплап бирелде.

  Әкиятләр

  Каюм Насыйри

  Тел галиме, язучы ҺӘм этнограф Каюм НасыйриныҢ Казан тирӘсе авылларыннан Җыеп, эшкӘрткӘн халык ӘкиятлӘре.

  Тукай

  Әхмәт Фәйзи

  ӘхмӘт ФӘйзинеҢ “Тукай” романы Г. ТукайныҢ балачагы, Үсмер еллары, язмышын чагылдырган биографик ӘсӘр.

  Хикәяләр

  Амирхан Еники

  Ә.Еникине хикӘялӘр остасы дип атыйлар.. КҮренекле шагыйрь Илдар Юзеев аны «КҮҢел карурманнарыныҢ тургае», дип атады. АныҢ иҖаты башка язучылар иҖатыннан нык аерылып тора. ХикӘялӘрдӘ тӨрле темалар кҮтӘрелӘ, ҺӘр тема тӨрле образлар аша ачыла, Әмма аларныҢ ҺӘрберсендӘ матурлык, ярату, кешелӘр арасындагы мӨнӘсӘбӘтлӘр, Әхлакый сыйфатлар сурӘтлӘнӘ.

  Әкиятләр

  Абдулла Алиш

  «ӘкиятлӘр» А.Алиш мӘктӘпкӘчӘ ҺӘм кече яшьтӘге мӘктӘп балалары Өчен

  Шигырьләр

  Гәрәй Рәхим

  Әлеге аудиокитапта шагыйрьнеҢ иҢ танылган шигырьлӘре туплап бирелде.

  Шигырьләр

  Фәиз Зөлкарнәй

  Әлеге аудиокитапта шагыйрьнеҢ иҢ танылган шигырьлӘре туплап бирелде.

  Шигырьләр

  Рөстәм Мингалим

  Әлеге аудиокитапта шагыйрьнеҢ иҢ танылган шигырьлӘре туплап бирелде.