Хикәяләр. Амирхан Еники

Книги для детей: прочее.

Скачать книгу
Читать онлайн

Хикәяләр


Год выпуска 2021

isbn

Автор произведения Амирхан Еники

Жанр Книги для детей: прочее

Серия

Издательство Бесплатный контент


Ә.Еникине хикӘялӘр остасы дип атыйлар.. КҮренекле шагыйрь Илдар Юзеев аны «КҮҢел карурманнарыныҢ тургае», дип атады. АныҢ иҖаты башка язучылар иҖатыннан нык аерылып тора. ХикӘялӘрдӘ тӨрле темалар кҮтӘрелӘ, ҺӘр тема тӨрле образлар аша ачыла, Әмма аларныҢ ҺӘрберсендӘ матурлык, ярату, кешелӘр арасындагы мӨнӘсӘбӘтлӘр, Әхлакый сыйфатлар сурӘтлӘнӘ.