Тукай Габдулла

Список книг автора Тукай Габдулла  Япон хикәяте

  Тукай Габдулла

  Үзен тӨрле рӘвешлӘрдӘ сынап карап, нӘтиҖӘдӘ, кеше булудан да хӘерлесе юк дигӘн фикергӘ килгӘн ташчы егет турындагы хикӘят.

  Шүрәле

  Тукай Габдулла

  БӨек татар шагыйре Габдулла ТукайныҢ иҢ популяр Әкият-поэмасы. Китап мӘктӘпкӘчӘ ҺӘм кече яшьтӘге мӘктӘп балаларына адреслана.

  Кәҗә белән Сарык

  Тукай Габдулла

  Юмор белӘн ҖӘмгыятьтӘ барган проблемаларны бергӘ Үреп биргӘн Г. Тукай чын-чынлап зирӘк каһарманнарына гашыйк итӘ. Китап мӘктӘпкӘчӘ ҺӘм кече яшьтӘге мӘктӘп балаларына адреслана.

  Су анасы

  Тукай Габдулла

  БӨек татар шагыйре Габдулла ТукайныҢ «Су анасы» – иҢ популяр Әкият. АныҢ нигезендӘ Татар мифологиясеннӘн алынган су рухы ята. Китап мӘктӘпкӘчӘ ҺӘм кече яшьтӘге мӘктӘп балаларына адреслана.