Бәшәр Рәшит

Список книг автора Бәшәр Рәшит  Яшел поезд

  Бәшәр Рәшит

  Гидроэлектростанция тӨзелҮгӘ бӘйле рӘвештӘ, ҮзӘннӘрнеҢ, урманнарныҢ су астында калуы, урман хайваннарыныҢ кҮченеп китҮе, бал кортларыныҢ урыныннан кҮчерелҮе – боларныҢ барысыныҢ да Үсмер кҮҢелендӘ кузгаткан кичерелешлӘре хакындагы ӘсӘр.

  Җилдә тирбәлүче бишекләр

  Бәшәр Рәшит

  Татар дӘҮлӘтлӘре тарихы, ул дӘҮлӘтлӘрнеҢ хӘлиткеч фаҖигале чорлары белӘн танышып йӨрҮче ИскӘндӘргӘ ияреп, без дӘ Болгар, Алтын Урда, Казан ханлыгы белӘн таныша алабыз.

  Былбыл оясы

  Бәшәр Рәшит

  Ят станциядӘ тӨшереп калдырылган Үсмер кыз ҺӘм аннан аз гына зуррак малай. ЯшӘгӘн Өен-шӘһӘрен ташлап, кеше кҮзеннӘән читтӘ яшӘргӘ карар кылган качкын абый. Бу ӨчӘҮ калын урман эчендӘ очрашалар. Аларны нӘрсӘ кӨтӘ? Әлеге аудиокитапта сҮз шул хакта.