Яралы язмышлар. Яруллин Фәнис

Книги для детей: прочее.

Скачать книгу
Читать онлайн

Яралы язмышлар


Год выпуска 0

isbn

Автор произведения Яруллин Фәнис

Жанр Книги для детей: прочее

Серия

Издательство Бесплатный контент


Бу ӘсӘрнеҢ геройлары гадӘти язмышлы кешелӘр генӘ тҮгел. Монда яралы ҖаннарныҢ тормыш тӨбеннӘн аваз салуы, яшӘҮ белӘн ҮлемнеҢ тартышуы, мӘрхӘмӘт белӘн явызлыкның гел янӘшӘ йӨрҮе, кыскасы, кҮҢелебезгӘ оялаган тҮбӘнлек белӘн олылык хислӘренеҢ кӨрӘше ятимнӘр Җаны аша уздырылып сурӘтлӘнӘ. Ачыдан ачы – ятимлек ачы, татлыдан татлы – ата-ана назы татлы. Шушы гыйбарӘ геройлар кҮҢеленӘ Үтеп керергӘ ачкыч булып тора.