Sumalee. Povești Din Trakaul. Javier Salazar Calle

Читать онлайн.
Название Sumalee. Povești Din Trakaul
Автор произведения Javier Salazar Calle
Жанр Приключения: прочее
Серия
Издательство Приключения: прочее
Год выпуска 0
isbn 9788835418122Скачать книгу

      Tradusă de Nicoleta Nagy

      Design copertă © Sara García

      Ilustrații @Elena Caro Puebla

      Fotografia autorului © Ignacio Insua

      Titlul original: Sumalee. Povești din Trakaul

      Copyright © Javier Salazar Calle, 2021

      Ediția a-3-a (revizuită)

      Urmăriți autorul:

       Pagina web: ttps://www.javiersalazarcalle.com

       Facebook: https://www.facebook.com/jsalazarcalle

       Twitter: https://twitter.com/Jsalazarcalle

       LinkedIn: https://es.linkedin.com/in/javiersalazarcalle

       YouTube: http://www.youtube.com/user/javiersalazarcalle

      Toate drepturile rezervate. Reproducerea totală sau parțială a acestui document prin orice procedură electronică sau mecanică, inclusiv fotocopierea, înregistrarea magnetică și optică sau orice sistem de stocare sau sistem de recuperare fără permisiunea proprietarilor drepturilor de autor, este interzisă.

      Dedicată lui Raquel, cea mai bună prietenă pe care o poate avea cineva.

      Mulțumiri:

      Antonio Fernández pentru contribuția cunoștințelor lui extensive despre Singapore și pentru revizarea cărții.

      Josele González pentru minunata pagină web pe care mi-a făcut-o (www.javiersalazarcalle.com) și tuturor celor care au citit și au îmbunătățit cartea: soția mea, Elena Caro; sora mea, Pilar Salazar și tatăl meu, Jose Antonio.

      CUPRINS

       Tailanda 12

       Singapore 1

       Singapore 2

       Singapore 3

       Tailanda 13

       Singapore 4

       Singapore 5

       Singapore 6

       Tailanda 14

       Singapore 7

       Singapore 8

       Singapore 9

       Tailanda 15

       Singapore 10

       Singapore 11

       Singapore 12

       Singapore 13

       Tailanda 1

       Tailanda 2

       Tailanda 3

       Tailanda 4

       Tailanda 5

       Tailanda 6

       Tailanda 7

       Tailanda 8

       Tailanda 9

       Tailanda 10

       Tailanda 11

       Tailanda 16

       Tailanda 17

       Tailanda 18

       Tailanda 19

       Tailanda 20

       Tailanda 21

       Tailanda 22

       Tailanda 23

       Tailanda 24

       Tailanda 25

       Tailanda 26

       Tailanda 27

       Tailanda 28

       Tailanda 29

       Tailanda 30

       Alte cărți ale autorului

       Despre autor