Razende Harten. Amy Blankenship

Современная зарубежная литература.

Скачать книгу
Читать онлайн

Razende Harten


Год выпуска 0

isbn 9788835431923

Автор произведения Amy Blankenship

Жанр Современная зарубежная литература

Серия

Издательство Tektime S.r.l.s.


De Guardians hebben hun priesteres altijd liefgehad en beschermd, maar als het gaat om aan wie ze toebehoort … kan jaloezie een gevaarlijk spel zijn. Onder de onsterfelijke broers heeft iemand altijd het meest van haar gehouden. Toya zou er alles aan doen om aan Kyoko's zijde te blijven, of het nu demonen, zijn broers of zijn liefde waren. In een moment van passie claimt Toya eindelijk de wens van zijn hart. Dat moment verandert voor altijd wanneer Kyoko door het harteloze lot hierboven uit zijn wereld wordt weggenomen. Toya gelooft dat hij vervloekt is en geeft toe aan zijn demonenbloed, valselijk accepterend dat zijn reden om te leven hem in de steek heeft gelaten. Wanneer een andere bewaker haar opeist, merkt Toya dat hij haar moet verdedigen tegen de ergste vijand van allemaal … hemzelf.