Найкраща поезія. Янка Купала

Читать онлайн.
Название Найкраща поезія
Автор произведения Янка Купала
Жанр Зарубежные стихи
Серия
Издательство Зарубежные стихи
Год выпуска 0
isbnСкачать книгу

ноги, неборак,

      Повен жальних болінь.

      Він стискає п’ястук,

      Тягне пісню хрипку, —

      Скільки злигоднів-мук

      Пережив на віку:

      «Відробив я панам,

      Відслужив сорок літ, —

      Став на службу дитям,

      А сьогодні я – дід!

      Гарував я щодня,

      Не зважав на батіг,

      Працював за коня,

      Рано встав, пізно ліг.

       орав, я косив,

      Я канави копав,

      Ліс рубав і возив,

      Битий, кров’ю спливав.

      Йшла робота вогнем…

      А мій пан не тужив:

      Багатів з кожним днем,

      Смачно їв, смачно пив.

      А я чахнув, бідак,

      Був голодний, як вовк,

      Та служив вірно так,

      А тепер…» І замовк.

      Тільки сльози – кап-кап!

      Доле, не доведи…

      Що ж ти, брате, ослаб, —

      Кпи з чужої біди!

      Та за скорбні пісні

      Не обсмішуй мене,

      Бо ж і так у вогні

      Моє серце сумне.

      15 квітня 1906 р.

      ЗА ШМАТОК ХЛІБА

      За шматок хліба, чорного хліба,

      Бідак свою душу дає,

      Топить у рабстві мрії й надії,

      Життя безталанне своє.

      Щоб подолати злидні та голод,

      Він мусить забути навік

      Людяність, думи ясні й високі,

      Конец ознакомительного фрагмента.

      Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

      Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

      Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.