Зарубежные стихи

Различные книги в жанре Зарубежные стихи

Дон Жуан

Джордж Гордон Байрон

Джордж Гордон Байрон (1788—1824) – найвідоміший англійський поет-романтик. Знаменитий денді, аристократ-бунтар, відважний борець за свободу та пристрасний коханець, визнаний геній і «володар думок» початку XIX століття – став справжньою іконою стилю для свого покоління. «Дон Жуан» – підсумковий твір Байрона з унікальним для нього – не «байронічним»! – героєм. На зміну одиноким страждальцям на зразок Чайльд-Гарольда приходить безтурботний гульвіса. Дія розгортається то в гаремі турецького султана, то у війську під командуванням Суворова, то при дворі Катерини II, то в Лондоні… Іспанський аристократ і сластолюбець, який часом не в змозі протистояти своїм пристрастям, але нерідко і сам стає об’єктом домагання жінок, Дон Жуан у поемі Байрона стає поціновувачем насолод на відміну від свого історичного прототипу – розбіяки та дуелянта.

Поэзия Латинской Америки XX века / Aproximación la poesía latinoamericana del siglo XX. Книга для чтения на испанском языке

Отсутствует

Предлагаемое пособие предназначено для изучающих испанский язык и, шире, культуру Латинской Америки. Понимание стихотворного текста возможно на достаточно продвинутом этапе изучения языка, поэтому книга рекомендуется к использованию на старших курсах языковых университетов и факультетов, а также в старших классах школ с углубленным изучением испанского языка после освоения базового грамматического и лексического языкового комплекса. Коммуникативно направленные упражнения помогают в усвоении иноязычной лексики, в том числе слов-реалий. Упражнения способствуют углубленному пониманию стихотворного текста и формируют фоновые знания. Биографическая справка, предваряющая стихи, может быть использована для обучения пересказу. В конце сборника приводятся переводы большинства стихотворений на русский язык, а также испанско-русский словарь.

Сонеты о любви

Сборник

Любовь земная и любовь, возносящая человека к Небесам, прославлены в бессмертных творениях величайших мастеров сонета – Данте, Петрарки, Пьера де Ронсара, Эдмунда Спенсера, Уильяма Шекспира. Образы Беатриче, Лауры, Елены, «Смуглой Леди» пленяют по сей день.

Вибране

Константинос Кавафіс

Константинос Кавафіс (1863 – 1933) – видатний грецький поет ХХ ст., творчість якого відкрила світу новогрецьку літературу. Розквіт його творчості припав саме на ХХ ст., хоча писав він здебільшого про елліністичну епоху або Візантію. Напевне, це можна пояснити тим, що Кавафіс народився і прожив більшу частину свого життя в Александрії, яка вважається своєрідним символом еллінізму, відіграючи особливу роль у розвитку культури, науки та мистецтва цього періоду. Може, саме тому поету вдалося органічно поєднати в своїй творчості елементи давньої грецької традиції з автентичною новогрецькою культурною традицією і таким чином накреслити основні вектори розвитку грецької поезії ХХ століття.

Орлеанська діва

Вольтер

«Орлеанська діва» – сатирична пародійна поема видатного французького письменника, історика, публіциста, просвітителя Вольтера (справжнє ім’я – Марі Франсуа Аруе; 1694–1778), в якій події життя національної героїні (тоді ще не канонізованої святої) Жанни д’Арк представлені в бурлескному жанрі. Проте вістря сатири письменника в поемі скеровано не проти самої Жанни, а проти її нестерпно фальшивого церковного культу. Видана анонімно, «Орлеанська діва» стала одним з найпопулярніших непідцензурних творів Вольтера й здобула популярність і за межами Франції як зразок скептично-іронічного «вільнодумства» XVIII століття.

Сонеты и поэмы

Уильям Шекспир

Поэма «Венера и Адонис» принесла славу Шекспиру среди образованной публики, говорят, лондонские прелестницы держали книгу под подушкой, а оксфордские студенты заучивали наизусть целые пассажи и распевали их на улицах. «Лукреция» также имела немалый успех у читателя, в основу поэмы положен сюжет из древнеримской истории, описанный Титом Ливием и Овидием, пересказанный Дж. Чосером в «Легендах о добрых женах». Дискуссии вокруг сонетов Уильяма Шекспира до сих пор не утихают: действительно ли сонеты автобиографичны? Существовал ли любовный треугольник, о котором говорится в сонетах 133, 134 и 144? Кто был прототипом Друга и Смуглой дамы? Знаменитые сонеты Шекспира издаются в классическом переводе Самуила Маршака. В дополнение вошли четыре эссе переводчика Г. М. Кружкова, посвященные интригующим и не до конца проясненным вопросам, касающимся поэм Шекспира и его сонетов.

Поэзия Каталонии

Антология

В антологии впервые в России полностью представлены все этапы истории каталонской поэзии – от ΧΙΙ в. до настоящего времени – на примерах творчества ее виднейших поэтов (представлены стихотворения и фрагменты прозы). Часть переводов выполнена специально для данной антологии. Для широкого круга читателей.

Ringtee laotuses

Aare Kristoforos Arndt

Ringtee laotuses: läbipaistvaid ja -paistmatuid keerdunud sõnalinte kõverruumi murenenud valguses.