Hadithi Iliyo Ndefu Kuliko Zote. Rotimi Ogunjobi

Читать онлайн.

Название Hadithi Iliyo Ndefu Kuliko Zote
Автор произведения Rotimi Ogunjobi
Жанр Книги для детей: прочее
Серия
Издательство Книги для детей: прочее
Год выпуска 0
isbn 9788835422716Скачать книгу

       Hadithi Iliyo Ndefu Kuliko Zote

      Na Rotimi Ogunjobi

      Kitabu hiki kimetafsiriwa na Ephraim Kamau Njoroge

      Mfululizo wa Vitabu vya Watoto na Auntie Mimie

      © 2021 Rotimi Ogunjobi

      Haki zote zimehifadhiwa. Hakuna sehemu ya kitabu hiki inayoruhusiwa kutumiwa au kunakiliwa vyovyote vile bila ruhusa ya mwandishi, isipokuwa tu kwa unakili wa kifupi ulioingizwa kwa uchapaji au kwa jarida muhimu

      Utengaji

      Kitabu hiki kimetengwa kwa watoto wote wanaohusika katika maisha yangu

Hadithi Iliyo Ndefu Kuliko Zote - na Rotimi Ogunjobi

      Конец ознакомительного фрагмента.

      Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

      Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

      Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

/9j/4AAQSkZJRgABAQEBLAEsAAD/2wBDAAMCAgMCAgMDAwMEAwMEBQgFBQQEBQoHBwYIDAoMDAsK CwsNDhIQDQ4RDgsLEBYQERMUFRUVDA8XGBYUGBIUFRT/2wBDAQMEBAUEBQkFBQkUDQsNFBQUFBQU FBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBQUFBT/wAARCAnEB+cDASIA AhEBAx