Hadithi Iliyo Ndefu Kuliko Zote. Rotimi Ogunjobi

Книги для детей: прочее.

Скачать книгу
Читать онлайн

Hadithi Iliyo Ndefu Kuliko Zote


Год выпуска 0

isbn 9788835422716

Автор произведения Rotimi Ogunjobi

Жанр Книги для детей: прочее

Серия

Издательство Tektime S.r.l.s.


Mtoto mdogo Minnie Makepiece alikuwa na hamu ya kushinda safari ya likizoni ya kutembelea Disneyland kwa kusimulia hadithi iliyo ndefu kuliko zote, kwa hivyo akaenda kuzungumza na Grandpa Makepiece.