Zabluda. Owen Jones

Читать онлайн.

Название Zabluda
Автор произведения Owen Jones
Жанр Зарубежное фэнтези
Серия
Издательство Зарубежное фэнтези
Год выпуска 0
isbn 9788835416838Скачать книгу

      Duhovni vodič, duh tigra i jedna strašna majka!

      autora

      1 OVENA DŽONSA

      Prevela

      1 Jelena Sekulić

      Autorska prava © 2021. Oven Džons

      Zabluda

      5. izdanje

      autor Oven Džons

      Štampa

      kompanija Megan Publishing Services

       https://meganthemisconception.com

      Pravo Ovena Džonsa da bude naveden kao autor ovog dela u skladu je s članovima 77 i 78 Zakona o autorskim pravima, dizajnu i patentima iz 1988. Utvrđeno je moralno pravo autora.

      U ovom književnom delu, likovi i događaji su ili proizvod piščeve mašte ili se koriste potpuno fiktivno. Neka mesta možda postoje, ali su događaji potpuno fiktivni.

      Možete da mi se obratite na sledeće načine:

       http://facebook.com/angunjones

       http://twitter.com/owen_author

       [email protected]

       http://owencerijones.com

      Prijavite se za naš bilten da dobijate povlaštene informacije

      o knjigama i pisanju Ovena Džonsa

      tako što ćete ovde uneti vašu adresu e-pošte:

       http://meganthemisconception.com

      Ostale novele iz iste serije:

      Serija o Megan

      Duhovni vodič, duh tigra i jedna strašna majka!

      Zabluda

      Megan puni trinaest godina

      Meganin školski izlet

      Meganini ispiti u školi

      Meganini sledbenici

      Megan i izgubljena mačka

      Megan i gradonačelnica

      Megan doživljava podsmeh

      Poseta Meganinog dede i bake

      Meganin otac se razboleo

      Megan odlazi na odmor

      Megan i provalnik

      Megan i biciklista

      Megan i starica

      Meganin vrt

      Megan odlazi u zoološki vrt

      Megan planinari

      Megan i takmičenje u kuvanju V.I.

      Megan odlazi na jahanje

      Megan jedri

      Megan na karnevalu

      Megan za Božić

      Конец ознакомительного фрагмента.

      Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

      Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

      Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

/9j/4AAQSkZJRgABAQEBkAGQAAD/4QBWRXhpZgAATU0AKgAAAAgABAEaAAUAAAABAAAAPgEbAAUA AAABAAAARgEoAAMAAAABAAIAAAITAAMAAAABAAEAAAAAAAAAAAGQAAAAAQAAAZAAAAAB/9sAhAAE BAQEBQQFBgYFBwgHCAcKCgkJCgoQCwwLDAsQGA8RDw8RDxgVGRUTFRkVJh4aGh4mLCUjJSw1Ly81 Qz9DV1d1AQQEBAQFBAUGBgUHCAcIBwoKCQkKChALDAsMCx