Behandeling Van Acne. Owen Jones

Книги для детей: прочее.

Скачать книгу
Читать онлайн

Behandeling Van Acne


Год выпуска 0

isbn 9788835420316

Автор произведения Owen Jones

Жанр Книги для детей: прочее

Серия

Издательство Tektime S.r.l.s.


Miljoenen mensen over de hele wereld worden door acne geplaagd. De meesten onder hen zijn jong en emotioneel nog niet sterk genoeg om zich te wapenen tegen de schaamte en soms zelfs het schuldgevoel of de afkeer, tot aan pesten toe, die maar al te vaak met een uitbraak van acne gepaard gaan. De informatie in dit boek zal je helpen om met acne om te gaan. Miljoenen mensen over de hele wereld worden door acne geplaagd. De meesten onder hen zijn jong en emotioneel nog niet sterk genoeg om zich te wapenen tegen de schaamte en soms zelfs het schuldgevoel of de afkeer, tot aan pesten toe, die maar al te vaak met een uitbraak van acne gepaard gaan. Nog erger is dat de littekens in het gezicht een trieste herinnering zijn aan een uitbraak van acne of een ernstige vorm ervan in het verleden. Ze zijn onverdraaglijk, omdat ze permanent aanwezig lijken te zijn en ze niet bepaald flatteren. Dit boek wil de acnelijder de best mogelijke verdediging tegen deze potentieel levensverwoestende aandoening bieden: kennis, de informatie die nodig is om acne te vermijden, ermee om te gaan en ervan af te raken.