Nukuu 150 Kuhusu Mafanikio Na Maisha. Wael El-Manzalawy

Личностный рост.

Скачать книгу
Читать онлайн

Nukuu 150 Kuhusu Mafanikio Na Maisha


Год выпуска 0

isbn 9788835432296

Автор произведения Wael El-Manzalawy

Жанр Личностный рост

Серия

Издательство Tektime S.r.l.s.


”Kushindwa kunaweza kukuangamiza ikiwa wewe ni mdhaifu, lakini ikiwa wewe una nguvu, unaweza kushinda kutofaulu.”-Wael El-Manzalawy Nukuu moja inaweza kujumlisha kimustasari wazo la sura nzima. Kitabu hiki kina nukuu kadri ya 150 zilizoandikwa na wasomi wengi wa kimataifa.