Hekayə ustaları

Скачать книги из серии Hekayə ustaları


  Hekayələr

  Исмаил Шихлы

  Kitabda İsmayıl Şıxlının müxtəlif illərdə qələmə aldığı hekayələri, əfsanə və rəvayətləri toplanıb. Bu əsərlərdə həyat reallıqları, insan psixologiyası məharətlə əks olunub.

  Hekayələr

  Азиз Несин

  Əziz Nesinin satirik hekayə və novellalarından ibarət bu kitabdakı əsərlər XX əsr türk insanının əxlaq və düşüncəsini, sosial durumunu, eləcə də cəmiyyətin saflaşdırılması uğrunda mübarizəsini əks etdirir.

  Hekayələr

  Энвер Мамедханлы

  Ənvər Məmmədxanlının bu kitabdakı hekayələri özünəməxsus üslubu, obrazların və hadisələrin lirik-romantik təsviri, qəhrəmanların ecazkar daxili dünyası ilə oxucu qəlbini riqqətə gətirir.

  Hekayələr

  İsi Məlikzadə

  İsi Məlikzadənin bu kitabda toplanan hekayələr yalnız maraqlı süjetləri və qəhrəmanları ilə diqqəti cəlb eləmir, eyni zamanda dilimizin şirinliyini, zənginliyini əks etdirir.

  Hekayələr

  Роальд Даль

  Roald Dahlın bu kitaba daxil edilən bir-birindən maraqlı hekayələr istər süjetinə, istərsə də məzmununa görə birnəfəsə oxunur, düşündürür və həyəcanlandırır.

  Hekayələr

  Эрнест Сетон-Томпсон

  Heyvanlar haqda yazdığı əsərlərlə tanınan Ernest Seton-Tompsonun dovşanlar, marallar, ayılar, atlar, itlər, pişiklər haqda qələmə aldığı hekayələri olduqca təsirli və həyəcanlandırıcıdır.

  Hekayələr

  Редьярд Джозеф Киплинг

  Redyard Kiplinqin seçmə hekayələrinin toplandığı bu kitabı oxuduqca özünüzü əsrarəngiz bir dünyada hiss edəcək, bir-birindən maraqlı xarakterlə qarşılaşacaqsınız.

  Hekayələr

  Василий Шукшин

  Vasili Şukşinin bu kitabdakı hekayələrinin qəhrəmanları qəribə, fərsiz, xəyalpərəst-müdrik, bəzən üsyankarlıq nümayiş etdirən canlı və təbii insanlardır. Müəllif qəhrəmanlarını ideallaşdırmır, ancaq mənəviyyatın öz başlanğıcını məhz bu üsyankarlıqdan götürdüyünə inanır.

  Hekayələr

  Cəfər Cabbarlı

  Böyük yazıçı Cəfər Cabbarlının Azərbaycan nəsrində özünəməxsus yeri olan hekayələrinin toplandığı bu kitabdakı əsərlərin ana xəttini savadsızlıq, sosial ədalətsizlik, qadın hüquqsuzluğu kimi problemlərin yaratdığı faciələr təşkil edir.

  Hekayələr

  Фазиль Искандер

  Fazil İskəndərin bu kitabda toplanan hekayələrini oxuduqca müəllifin müstəsna yumor hissinə, hadisələri canlı təsvir bacarığına və həyatı dərindən bilməsinə valeh olacaqsınız.