Qanun nəşriyyat

Все книги издательства Qanun nəşriyyat


    Haramı

    Şərif Ağayar

    "Haramı" müəllifin dördüncü kitabıdır. Kitabda «Haramı» romanı və «Xürrəm» povesti yer alıb.