Методическо ръководство към курса по индиректна хипнотерапия. Юрий Синенко

Общая психология.

Скачать книгу
Читать онлайн

Методическо ръководство към курса по индиректна хипнотерапия


Год выпуска 0

isbn 9785005148025

Автор произведения Юрий Синенко

Жанр Общая психология

Серия

Издательство Издательские решения


Ръководството е предназначено за лекари, психолози, психотерапевти и студенти от изброените специалности и които биха желали да прилагат методи, методически средства и инструменти на индиректната хипнотерапия, както:– подготовка на самия хипнотерапевт;– среща с пациента и подготовката му за хипнотерапия;– въведение в транса и задълбочаване;– прилагане на основни техники на хипнотерапия, за регресия на възрастта и работа с части от личността.Библиограф. – 27 авт.© Синенко Ю. А. 2020.