Юрий Синенко

Список книг автора Юрий Синенко  Методическо ръководство към курса по индиректна хипнотерапия

  Юрий Синенко

  Ръководството е предназначено за лекари, психолози, психотерапевти и студенти от изброените специалности и които биха желали да прилагат методи, методически средства и инструменти на индиректната хипнотерапия, както:– подготовка на самия хипнотерапевт;– среща с пациента и подготовката му за хипнотерапия;– въведение в транса и задълбочаване;– прилагане на основни техники на хипнотерапия, за регресия на възрастта и работа с части от личността.Библиограф. – 27 авт.© Синенко Ю. А. 2020.

  РЪКОВОДСТВО ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА ХИПНОТИЧНАТА ВНУШАЕМОСТ. Харвардска скала за хипнотична внушаемост (HGSHS:A)

  Юрий Синенко

  Психометрична оценка на способността на пациента да възприема и реагира на терапевтични внушения е необходима част от изграждането на план за хипнотерапия и прогнозиране на неговата ефективност.Харвардска скала за хипнотична внушаемост (HGSHS: A) е стандартна процедура за установяване на внушаемостта при хипноза.Ръководството е подходящо за психолози, психотерапевти и студенти от изброените специалности.Библиограф. – 28 авт.© Синенко Ю. А. 2020.

  Руководство к проведению Софийского экспресс-теста гипнотической внушаемости (SIESHS)

  Юрий Синенко

  Руководство по проведению Софийской индивидуальной экспресс-шкале гипнотической внушаемости (Sofia Individual Express Scale of Hypnotic Susceptibility – SIESHS), разработано на базе тестов и гипнотических проб В. Евтушенко. SIESHS позволяет провести как оценку внушаемости, так и подготовить пациента к последующим сеансам гипнотерапии. Общее время теста не более 30 мин.