Aegitas

Все книги издательства Aegitas


  Daş yuxular. Rekviyem romanı

  Акрам Айлисли

  Əkrəm Əylislinin "Daş yuxular" Rekviyem romanı Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinin 1980-ci illərin sonlarında artdığı dövrdə dərk edilməsinə həsr olunub. Romanda müəllifin Naxçıvan vilayətindəki doğma kəndi – Ailisin tarixi mühüm yer tutur, əhalisinin əksəriyyəti 1919-cu il qırğını zamanı demək olar ki, tamamilə məhv edilmiş ermənilər idi. Roman yazıçının ermənilərə simpatiyasında ittiham olunduğu və Azərbaycan KİV-ləri, Yazıçılar Birliyi (Aylıslı 20 ildən çox idi), mədəni və dini avtoritetlər, Azərbaycan Prezidenti və Parlamenti tərəfindən tənqid olunduğu Azərbaycanda kəskin etiraza səbəb olub. Kitabda müəllifin azərbaycanlıları ermənilərə, xüsusən də Bakı və Sumqayıtdakı qanlı qırğınlara təsvir etməsi də hiddət doğurdu. Bir sıra Qərb KİV-lərinin fikrincə, romanda Heydər əliyevin Azərbaycanda siyasi zülmün bərqərar olmasına görə tənqidi yer alıb. Bu, sadəcə bədii mətn deyil, acı həqiqəti söyləməkdən çəkinməyən xalqının şərəf və ləyaqəti naminə əsl vətənpərvər bir yazıçının son dərəcə cəsarətli bir hərəkətidir. Vətən sevgisinə heç kim şübhə etməyən bir həmyerlinin dediyi, xüsusilə lazımlı və faydalıdır. Hər kəs üçün faydalıdır – ruslar, ermənilər, gürcülər, serblər və albanlar, ərəblər və israillilər – ağrılı şəkildə ortaq dil axtaran hər kəs üçün. Nə susmağı, nə də səsini aşağı salmağı bilməyən yazıçı nə etməlidir? Və sonra nifrət arasında qalxan əkrəm əylislinin nə etdiyini et.

  Семейное образование – уйти из школы, чтобы учиться. Почему, зачем и как

  Константин Воскресенский

  Книга о проблемах, возникающих перед родителями и преподавателями при переводе школьника начальных и средних классов на семейное образование. Автор убедительно представляет комплексное решение вопросов, касающихся как организационных моментов, так и общекультурных факторов. Рассмотренные темы рассчитаны не только на круг специалистов по педагогике, детской психологии, работников системы народного образования и родителей. Книга написана живым языком и доступна самому широкому читателю.

  Эффективное управление производственным предприятием. Практическое руководство

  Александр Борисович Водянкин

  • Расчеты, схемы, формы • Файл с приложениями • Типовые методики • Тексты SQL-запросов • Алгоритмы MRP, MRPII • Производство, ФСА • Сбыт, Снабжение • Управление запасами • Экономика и финансы • Персонал и зарплата Прочти и работай

  Справочник руководителя технической поддержки

  Константин Воскресенский

  Книга, помогающая сориентироваться в сложных процессах работы отдела технической поддержки крупного предприятия. К. Д. Воскресенский систематизировал обширный материал, позволяющий обеспечить техническое сопровождение сложного производства, мотивирующий к поиску новейших подходов. Справочник рассчитан на руководителей, инженерно-технических работников, практикантов, студентов.

  Смешные рассказы и юморески

  Костя Ермишкин

  «Клоун Шустряков достиг, казалось, всего – его не воспринимали всерьез. Чтобы он не сказал – все начинали хихикать, но мечтал он совсем о другом – произвести неизгладимое впечатление на женщин. –Вы – замечательный остряк – воскликнула в восхищении одна из поклонниц – таинственная незнакомка. –Это потому, что я говорю то, что вы хотели бы услышать и выставляю самого себя на посмешище. –В противном случае вас ждало бы неотвратимое фиаско – догадалась она…»

  Каменные сны

  Акрам Айлисли

  Роман-реквием Акрама Айлисли “Каменные сны” посвящён осмыслению армяно-азербайджанского конфликта в период его нарастания в конце 1980-х годов. Значительное место в романе занимает история родного села автора – Айлис в Нахичеванской области, большую часть населения которого составляли армяне, почти поголовно уничтоженные во время резни 1919 года. Роман вызвал резкое неприятие в Азербайджане, где писатель был обвинён в симпатиях к армянам и раскритикован азербайджанскими СМИ, Союзом Писателей (в котором Айлисли состоял более 20 лет), культурными и религиозными авторитетами, Президентом и Парламентом Азербайджана. Негодование вызвало и то, что в книге автор описывает азербайджанцев на армян, в частности, кровавые погромы в Баку и Сумгаите. По мнению ряда западных СМИ, в романе присутствует критика Гейдара Алиева за установление в Азербайджане политической тирании. Это не просто художественный текст, это исключительно смелый поступок писателя – истинного патриота, ради чести и достоинства своего народа не страшащегося говорить горькую правду. Сказанная соотечественником, в чьей любви к отчизне никто не усомнится, она особенно нужна и полезна. Полезна всем – русским, армянам, грузинам, сербам и албанцам, арабам и израильтянам – всем, мучительно ищущим общий язык. Что делать писателю, не умеющему ни молчать, ни понижать голос? А то и делать, что делает Акрам Айлисли, вставший поперек ненависти.

  Абсолютная свобода и счастье – наша истинная сущность

  Вадим Сычевский

  Данный очерк – краткое изложение ключевых моментов подлинной духовной практики, которые детально представлены в книге «Дхарма – То, каким всё является. Реальный опыт и осознания духовного практикующего» (© В. Сычевский, 2022, © Издательство AEGITAS, 2022). К сожалению, в наши дни очень часто считается, что «вхождение в астрал» и есть духовная практика. Это очень опасное заблуждение. Говоря кратко, Нижний Астральный Мир – это образы наших мирских желаний. Поэтому простое «вхождение в астрал» вне контекста правильной духовной практики – это лишь ужасающие видения Ада, Мира Животных и Мира Голодных Духов в Нижнем Астральном Мире и, соответственно, серьёзный удар по психике. Но, если вы почитаете оригинальные буддийские или йогические сутры, вы не найдёте в них описаний «входа в астрал», «контакта с астральными сущностями», «подключения к потокам энергии» и дальнейшего погружения в кромешную тьму. Потому что подлинная духовная практика, основанная на Истинной Дхарме, которую дали миру Великие Учителя прошлого, полностью противоположна тому бреду и лжи, которые выдают в эфир городские сумасшедшие. Они считают себя мастерами медитации, которую практикуют под воздействием наркотиков, или ведут только техническую практику, или занимаются религиозной деятельностью для удовлетворения своего эгоизма и получения прибыли, игнорируя Практики Добра, Заслуг, Закона и Спокойствия. В медитации будут проявляться лишь те данные, которые мы накопили. Поэтому очень важно, что именно мы испытываем после того, как сели медитировать и остановили себя. Далее, когда данные проявляются, мы полностью прекращаем их действие за счёт концентрации и Созерцания. Но что произойдёт, если с самого начала не менять исходные данные и не овладевать Спокойствием и Созерцанием? Например, почему медитации стали очень модными, а мир становится всё хуже? Дело в том, что если не менять исходные данные с помощью предварительных практик, то они так и останутся на уровне низших миров, полных мирских желаний и, соответственно, страданий. А если внутренние данные низкого уровня, да ещё и нет способности прекращать действие этих выходящих наружу данных, то, сколько не медитируй, лучше от этого никому не станет. Тем не менее, обычные люди, пытаясь «быть в тренде», сидят и думают: «Я медитирую». Но в этом просиживании штанов нет никакого смысла. Смысл будет только тогда, когда мы настойчиво меняем данные своих Пяти Накоплений, контролируя действия тела, речи и мыслей на основе зафиксированной в памяти Истинной Дхармы.

  Адская Кошка и принц Гарона

  Онса Претта

  Отставной майор космодесанта и очаровательная женщина приказом королевы Мальвы назначена главой службы безопасности мальвийской делегации на Гароне. Согласится ли королевская лейбгвардия подчиняться безродной выскочке? Как встретят гаронские власти делегацию "амазонок"? Эти вопросы предстоит решить Эйлане Смитерс при поддержке мужа и бывшего подчиненного. Это вторая книга фантастической трилогии о планете Мальва и ее странных жителях. Эта книга будет интересна людям, кому надоели сказки про Золушку и "деву в беде". Кто уверен, что женщина вправе решать как ей жить и какой быть. Без оглядки на традиции и общественное мнение.

  Перелетная птичка. «Рождение Соловья»

  Джун Сагина

  Фелла, девушка из бедного сословия, зарабатывающая на жизнь продажей ракушек, жила вместе со своими единственными родственниками – дедушкой и приемной сестрой Нейри. Ее жизнь сильно поменялась, когда жители родного острова не смогли заплатить земельный налог. Тот, кто владел островом, на законных основаниях поставил ультиматум: либо оплата деньгами, либо оплата живым товаром. Девушки оказались в плену у Владыки. Что же решит Фелла: поддаться судьбе или будет с ней бороться? Сможет ли она освободиться из заточения и спасти сестру?

  Справочник руководителя технической поддержки

  Константин Воскресенский

  Книга, помогающая сориентироваться в сложных процессах работы отдела технической поддержки крупного предприятия. К. Д. Воскресенский систематизировал обширный материал, позволяющий обеспечить техническое сопровождение сложного производства, мотивирующий к поиску новейших подходов. Справочник рассчитан на руководителей, инженерно-технических работников, практикантов, студентов. © 2022 Aegitas publishing house