Najdulja Priča. Rotimi Ogunjobi

Книги для детей: прочее.

Скачать книгу
Читать онлайн

Najdulja Priča


Год выпуска 0

isbn 9788835422341

Автор произведения Rotimi Ogunjobi

Жанр Книги для детей: прочее

Серия

Издательство Tektime S.r.l.s.


Malena Minni Makepiece želi ispričati najdulju priču kako bi osvojila putovanje u Disneyland. I tako je započinje pričati sa svojim djedom, gosp. Makepiecem.