Struktury projektów działań. Światy absolwentów studiów doktoranckich Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Группа авторов

Социология.

Скачать книгу
Читать онлайн

Struktury projektów działań. Światy absolwentów studiów doktoranckich Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego


Год выпуска 0

isbn 978-83-226-3778-4

Автор произведения Группа авторов

Жанр Социология

Серия

Издательство OSDW Azymut