Fəlakət. Рабиндранат Тагор

.

Скачать книгу
Читать онлайн

Fəlakət


Год выпуска 0

isbn

Автор произведения Рабиндранат Тагор

Жанр

Серия

Издательство Аудиокитаб ООО


Hindistanda və dünyada tam yetkin və realist istiqamətli yazıçı, görkəmli ictimai xadim, Nobel mükafatı laureatı kimi tanınan Rabindranat Taqorun “Fəlakət” romanında real həyatla mühafizəkarlıq ənənələri, feodal ailə əxlaqı ilə demokratik meyllər arasındakı konflikt, müstəmləkəçiliyə, zülm və istibdada qarşı mübarizə psixoloji inandırıcılıqla göstərilmişdir.