Рабиндранат Тагор

Список книг автора Рабиндранат Тагор  Нур ва соялар

  Рабиндранат Тагор

  Hind adabiyoti Hindistonning o'zi kabi g'aroyib va qiziqarlidir. Hind adabiyotining hajm va ma'no rang-barangligi Rabindranat Tagor nomi bilan bog'liqdir. «Derazani ochsam butun Hindiston ko'rinib turadi», deydi Tagor o'z asarlaridan birida. Darhaqiqat, ularda hind xalqining bor fazilat va nuqsonlari ko'zga tashlanadi. Qo'lingizdagi ushbu kitobda ham siz boshqa emas, aynan hind kishisining mehr-u muhabbatining, matonat-u jasoratining guvohi bo'lasiz.

  Fəlakət

  Рабиндранат Тагор

  Hindistanda və dünyada tam yetkin və realist istiqamətli yazıçı, görkəmli ictimai xadim, Nobel mükafatı laureatı kimi tanınan Rabindranat Taqorun “Fəlakət” romanında real həyatla mühafizəkarlıq ənənələri, feodal ailə əxlaqı ilə demokratik meyllər arasındakı konflikt, müstəmləkəçiliyə, zülm və istibdada qarşı mübarizə psixoloji inandırıcılıqla göstərilmişdir.

  Ev və dünya

  Рабиндранат Тагор

  "Ev və dünya" romanı Hindistanda baş verən «Svadeşi» hərəkatını reallıqla əks etdirir. Əsərin baş qəhrəmanı Nikhleş vətənini bütün qəlbi ilə sevən bir vətənpərvər olaraq təsvir edilir. Hindistana, öz xalqına xidmət etmək fikri bir an da olsun onu tərk etmir, bunun üçün əməli yollar axtarır. O, kənd təsərrüfatını təkmilləşdirməyə, toxuculuq istehsalını təşkil etməyə çalışır. Kəndlilərin vəziyyəti, hind kahinləri və brahmanları, «Svadeşi» hərəkatı və başqa məsələlər haqqında yazıçının nöqteyi-nəzəri Nikhleş obrazında verilir. «Svadeşi» tərəfdarları camaatı ingilis mallarını boykot etməyə çağırır və buna nail olur. Çondronath-babunun «Svadeşi» tərəfdarlarına müraciətlə dediyi söz xalqın vətən və onun azadlığı uğrunda mübarizəsinin nə qədər aydın olduğunu göstərir: «Vətən ancaq torpaq deyil, vətən həm də insanlardır. Xalqın necə yaşadığını siz heç gözünüzün ucu ilə də olsa görmüsünüzmü? Onlar (o yoxsullar) ağır ehtiyac içində yaşayırlar; həyatlarını az da olsa davam etdirmək üçün var qüvvələrini sərf edərək əlləşirlər. Onlar üçün bir-iki paysanın nə demək olduğunu siz heç təsəvvür edə bilirsiniz!.. Mən qoca bir adamam, sizi təbrik etməyə, hətta sizin ardınızca da getməyə hazıram. Lakin əgər siz öz azadlıq bayrağınızı yelləyərək yoxsulların azadlığını tapdalayacaqsınızsa, onda mən sizə qarşı çıxacağam, lazım olsa ölümə də gedəcəyəm».

  Свет и тени

  Рабиндранат Тагор

  Радиопостановка по рассказам “Свет и тени”, “Тетрадка”. Молодой адвокат Шошибушон вступается за честь своего односельчанина, пострадавшего от произвола английского судьи. Обстоятельства складываются против Шошибушона. Он надолго покидает деревню и вскоре попадает в тюрьму… Исполнители: Шошибушон – Матвеев Евгений; Гирибала – Блохина Клавдия; Судья – Владиславский Владимир; Хоркумар – Куликов Георгий; Перимохон – Топчиев Леонид; Сестры Перимохона – Новожилова Галина, Потоцкая Ирина, Гулевич Татьяна; Слуга – Бурцев Александр; От автора – Велихов Евгений

  Маши и другие повести

  Рабиндранат Тагор

  Рабиндранат Тагор – личность широко известная не только в его родной Индии, но и во всем мире. Писатель, поэт, художник, композитор, общественный деятель – удивительно, но все эти таланты вместились в одном человеке. Благодаря ему произошло формирование литературы и музыки Бенгалии, а высокая духовность его личности позволили родиться особой философии. Тагор стал первым азиатом, достижения в поэтическом и художественном творчестве которого посчитали настолько значимыми для всего мира, что удостоили Нобелевской премии. Тагор относится именно к тем личностям, о которых можно сказать: талантливый человек талантлив во всем. Он писал прозу, стихотворения, поэмы, романы и новеллы, занимался научной работой и общественной деятельностью, сочинял музыку и писал картины. Именно он стал автором стиха «Джанаганамана», который затем превратился в гимн Индии. Всего Тагор сочинил приблизительно 2230 песен и написал столько произведений, что они едва вместились в пятнадцать томов. Около 2500 рисунков, вышедших из-под его руки, участвовали в выставках в разных странах мира. В этом сборнике вас ждет аудиоверсия избранных повестей писателя. Маши Старшая сестра Счастливые смотрины Исполняет: Александр Бордуков ©&℗ ИП Воробьев В.А. ©&℗ ИД СОЮЗ Использованы материалы сайта indiada.ru

  Гитанджали

  Рабиндранат Тагор

  «Гитанджали» – наиболее известное произведение индийского писателя, поэта, композитора и художника Рабиндраната Тагора (бенг. রবনদরনথ ঠকর, Робиндронатх Тхакур, 1861-1941). *** Дословный перевод «гитанджали» – жертвенные песнопения. Это стихи о круговороте жизни в природе, божественном начале и человеческой мудрости на земле. Другими значительными произведениями автора являются сборники «Гора», а также «Дом и мир», где на примере бытовых образов Тагор строит созерцательную философскую концепцию. Рабиндранат Тагор известен как борец за независимость Индии, духовный лидер и «восточный пророк», как называли его на Западе.

  ...Это не сон! (сборник)

  Рабиндранат Тагор

  Рабиндранат Тагор – величайший поэт, писатель и общественный деятель Индии, кабигуру – поэт-учитель, как называли его соотечественники. Творчество Тагора сыграло огромную роль не только в развитии бенгальской и индийской литературы, но даже и индийской музыки – он автор около 2000 песен. В прозе Тагора сочетаются психологизм и поэтичность, романтика и обыденность, драматическое и комическое, это красочное и реалистичное изображение жизни в Индии в начале XX века. В книгу вошли романы «Песчинка» и «Крушение», стихотворения из сборника «Гитанджали», отмеченные Нобелевской премией по литературе (1913 г.), «за глубоко прочувствованные, оригинальные и прекрасные стихи, в которых с исключительным мастерством выразилось его поэтическое мышление» и стихотворение из романа «Последняя поэма».

  Ты погляди без отчаянья… (стихотворения)

  Рабиндранат Тагор

  Творчество величайшего поэта Индии Рабиндраната Тагора (1861–1941), писавшего на языке бенгали, давно известно и любимо в России. Еще в дореволюционные годы в переводе на русский вышло два его собрания сочинений. В миновавшем столетии его поэзию переводили выдающиеся мастера, и среди них – Борис Пастернак и Анна Ахматова. В эту книгу вошли избранные из многочисленных русских сборников Тагора лучшие переводы его лирики.