Doxsan üçüncü il - 1793. Виктор Мари Гюго

.

Скачать книгу
Читать онлайн

Doxsan üçüncü il - 1793


Год выпуска 0

isbn 978-9952-8032-9-7

Автор произведения Виктор Мари Гюго

Жанр

Серия

Издательство JekaPrint


Əsər iki dünyagörüşü, tarixə iki baxış və bir-birindən diametral surətdə fərqlənən müxtəlif dəyərlər sistemi arasında olan amansız mübarizədən bəhs edir. Markiz de Lantenak köhnə rejimin mücəssiməsidirsə, onun qardaşı oğlu özündə respublikaçıların inqilabi ideyalarını və yeni dövrü əks etdirir. Romanda, həmçinin Fransa İnqilabının üç əsas xadimi – Marat, Danton və Pobespyerin də fəaliyyəti barədə söhbət açılıb…