Виктор Мари Гюго

Список книг автора Виктор Мари Гюго


  Büq Jarqal

  Виктор Мари Гюго

  Məşhur fransız yazıcı Viktor Hüqo 1817-ci ildən ədıb əsl yaradıcılıq yoluna qədəm qoyur. Bu vaxta qədər ədəbi aləmdə şeirləri ilə tanınan Hüqo bir il sonra ilk böyük əsərinı – “Büq Jarqal” romanını yazır. Əsər ədəbiyyat aləminə nəhəng bir simanın gəldiyini xəbər verirdi. “Büq-Jarqal” (1826) romanında baş verən hadisələr fransızlara məxsus olan San-Dominqo müstəmləkəsində 1791-ci ildə baş qaldıran qaradərilərin üsyanı fonunda cərəyan edir. Üsyançıların başçısı Büq-Jarqal, rəhmli, müdrik və ədalətlidir.

  Doxsan üçüncü il - 1793

  Виктор Мари Гюго

  Əsər iki dünyagörüşü, tarixə iki baxış və bir-birindən diametral surətdə fərqlənən müxtəlif dəyərlər sistemi arasında olan amansız mübarizədən bəhs edir. Markiz de Lantenak köhnə rejimin mücəssiməsidirsə, onun qardaşı oğlu özündə respublikaçıların inqilabi ideyalarını və yeni dövrü əks etdirir. Romanda, həmçinin Fransa İnqilabının üç əsas xadimi – Marat, Danton və Pobespyerin də fəaliyyəti barədə söhbət açılıb…

  93-cü il

  Виктор Мари Гюго

  Əsərin qəhrəmanlarından biri – Lantenak köhnə rejimin (monarxiyanın), qardaşı nəvəsi Simurden isə respublikanın tərəfdarıdır. Roman onların timsalında bu iki ideya arasındakı amansız mübarizədən bəhs edir.

  Paris Notrdam kilsəsi

  Виктор Мари Гюго

  Bu romanda müəllif Kvazimodo, Klod Frollo, Esmeralda kimi obrazların timsalında dinin insanları, cəmiyyəti öz əsarəti altında saxlaması, hüquqsuzluq, cəhalət və s. kimi məsələlərə toxunur.

  Səfillər

  Виктор Мари Гюго

  Dünya ədəbiyyatında çox nadir əsərlər vardır ki, «Səfillər»dəki kimi zəngin obrazlar qalereyasına sahib olsun, oxucunu təsirli, düşündürücü hadisələr burulğanına salsın. Bu kitabı oxuduqca siz də bu yazdıqlarımızla razılaşacaqsınız.

  Девяносто третий

  Виктор Мари Гюго

  «Девяносто третий год» – одно из самых значительных произведений Виктора Гюго, последний роман писателя. Май 1793 года. Монархия во Франции развалена как четверть года, провозглашена Первая республика, в стране царит гражданская война, у руля власти – Якобинская диктатура. Наступают последние дни Великой Французской революции.. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. В МОРЕ Книга 1. Содрейский лес Книга 2. Корвет «Клэймор» I. Англия и Франция в схватке II. Корабль и пассажир во мраке ночи III. Схватка знати и простолюдинов IV. Tormentum belli (мученье войны) V. Vis et vir (мощь и муж) VI. Две чашки весов VII. Кто поднял парус, тот бросил жребий VIII. 9=380 IX. Некто спасается X. Спасся ли? Книга 3. Гальмало I. Слово – это глагол II. Мужицкая память стоит знаний полководца Книга 4. Тельмарш I. Вершина дюны II. Aures habet et non audiet (уши имеет, но не слышит) III. Польза крупного шрифта IV. Попрошайка V. Подписано: «Говэн» VI. Перипетии гражданской войны VII. «Без снисхождения!» – приказ Коммуны, – «Без пощады!» – приказ принцев ЧАСТЬ ВТОРАЯ. В ПАРИЖЕ Книга 1. Симурдэн I. Улицы тогдашнего Парижа II. Симурдэн III. Уголок души, не залитый водою Стикса Книга 2. Кабачок на улице Павлина I. Минос, Эак и Радамант II. Magna testantur voce per umbras (громогласно клянутся тенями) III. Трепетание сокровеннейших чувств Книга 3. Конвент I. В конвенте II. Марат в кулуарах ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. В ВАНДЕЕ Книга 1. Вандея I. Леса II. Люди III. Сообщничество людей и лесов IV. Их жизнь под землею V. Их жизнь на войне VI. Душа земли переходит в человека VII. Вандея прикончила Бретань Книга 2. Трое детей I. Plus quam civilia bella (более чем гражданская война) II. Доль III. Маленькие армии и большие бои IV. Во второй раз V. Капля холодной воды VI. Грудь залечена, но сердце кровоточит VII. Два полюса истины VIII. Dolorosa (скорбящая) IX. Провинциальная Бастилия X. Заложники XI. Страшны, как древние XII. Готовится спасение XIII. Что делает маркиз XIV. Что делает Иманус Книга 3. Казнь св. Варфоломея I. Растерзание св. Варфоломея Книга 4. Мать I. Смерть идёт II. Смерть говорит III. Гул крестьянской толпы IV. Ошибка V. Vox in deserto (голос в пустыне) VI. Положение вещей VII. Перед началом боя VIII. Речь и рычание IX. Титаны против гигантов X. Радуб XI. Обречённые XII. Спаситель XIII. Палач XIV. Иманус тоже уходит XV. Не следует класть ключ в один карман с часами Книга 5. In daemone deus (в дьяволе – бог) I. Найдены, но потеряны II. От каменной двери к железной III. Дети, которых видели заснувшими, просыпаются Книга 6. После победы – битва I. Лантенак взят II. Раздумье Говэна III. Плащ командира Книга 7. Феодализм и революция I. Предок II. Военный суд III. Голосование IV. Симурдэн судья, – потом Симурдэн учитель V. В тюрьме VI. Тем временем солнце взошло

  Собор Парижской Богоматери

  Виктор Мари Гюго

  Величайший исторический роман в аудиоформате! «Собор Парижской Богоматери» – величайший исторический роман франкоязычной прозы. Книга, в которой увлекательный, причудливый сюжет – всего лишь прекрасное обрамление для ПОРАЗИТЕЛЬНЫХ, потрясающих воображение авторских экскурсов в прошлое Парижа. Книга, в которой КАЖДЫЙ читатель найдет что-то свое… «Собор Парижской Богоматери» экранизировали и ставили на сцене десятки раз, однако ни одной из постановок не удалось до конца передать масштаб и величие оригинала Гюго. © Оформление ООО «Издательство АСТ», 2022 © & ℗ ООО «Издательство АСТ», «Аудиокнига», 202

  Человек, который смеется

  Виктор Мари Гюго

  «Человек, который смеется» – исторический роман Виктора Гюго. Главный герой романа – Гуинплен, ещё мальчиком умышленно изуродованный компрачикосами. Действие происходит в Англии конца XVII – начала XVIII века. По ходу действия главный герой из ярмарочного актёра становится пэром Англии. Первина Наталья / Орган © ИДДК

  Последний день приговорённого к смерти

  Виктор Мари Гюго

  Предлагаем вашему вниманию два небольших произведения знаменитого французского писателя Виктора Гюго. Рассказ «Казнь Клода Гё» (1834) содержит ранние мысли Гюго об общественной несправедливости, которые тридцать лет спустя он представит в своем романе «Отверженные». В повести «Последний день приговорённого к смерти» (1829) показаны мысли человека, осуждённого на смерть. Вместе с тем Гюго недоумевает: откуда у одного человека появляется право лишать жизни другого? КАЗНЬ КЛОДА ГЁ ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ПРИГОВОРЁННОГО К СМЕРТИ Глава 1 … Глава 45 Глава 46. Моя история Глава 47. Из одной комнаты Отель-де-Виля Глава 48

  Собор Парижской Богоматери

  Виктор Мари Гюго

  Предлагаем вашему вниманию знаменитый роман классика французской литературы Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери» (1831), первый исторический роман, написанный на французском языке. Роман живописует Париж XV века и великое творение готики. У Гюго легенда уравнена в правах с историей: «У книги нет никаких притязаний на историю, разве что на описание с известным знанием и известным тщанием, но лишь обзорно и урывками, состояния нравов, верований, законов, искусств, наконец, цивилизации в пятнадцатом веке. Впрочем, это в книге не главное. Если у нее и есть одно достоинство, то оно в том, что она – произведение, созданное воображением, причудой и фантазией». Широчайшую популярность роману обеспечивает взгляд автора на вечное противоборство двух мировых начал – добра и зла, милосердия и жестокости, сострадания и нетерпимости, чувства и рассудка. Книга 1 Глава 1. Большой зал Глава 2. Пьер Гренгуар Глава 3. Кардинал Глава 4. Метр Жак Коппеноль Глава 5. Квазимодо Глава 6. Эсмеральда Книга 2 Глава 1. Сцилла и Харибда Глава 2. Гревская площадь Глава 3. Besos para colpes Глава 4. Неудобства, которым подвергаешься, преследуя вечером хорошенькую женщину Глава 5. Продолжение неудач Глава 6. Разбитая кружка Глава 7. Свадебная ночь Книга 3 Глава 1. Собор Богоматери Глава 2. Парнас с птичьего полёта Книга 4 Глава 1. Добрые души Глава 2. Клод Фролло Глава 3. Immanis pecoris custos – immanior ipse Глава 4. Собака и её господин Глава 5. Продолжение о Клоде Фролло Глава 6. Нелюбовь народа Книга 5 Глава 1. Abbas beati Martini Глава 2. Это убьёт то Книга 6 Глава 1. Беспристрастный взгляд на старинную магистратуру Глава 2. Крысиная нора Глава 3. Рассказ о маисовой лепёшке Глава 4. Слеза за каплю воды Глава 5. Конец рассказа о лепёшке Книга 7 Глава 1. Как опасно доверять свою тайну козе Глава 2. Священник и философ не одно и то же Глава 3. Колокола Глава 4. 'ANAГКН Глава 5. Два человека в чёрном Глава 6. К каким последствиям могут привести несколько ругательств, громко произнесённых на улице Глава 7. Мрачный монах Глава 8. Удобство окон, выходящих на реку Книга 8 Глава 1. Золотая монета, превратившаяся в сухой лист Глава 2. Продолжение рассказа об экю, превратившемся в сухой лист Глава 3. Конец экю, превратившегося в сухой лист Глава 4. Lasciate ogni speranza Глава 5. Мать Глава 6. Три мужских сердца, созданные различно Книга 9 Глава 1. Лихорадка Глава 2. Горбатый, одноглазый, хромой Глава 3. Глухой Глава 4. Песчаник и кристалл Глава 5. Ключи от красной двери Глава 6. Продолжение рассказа о ключе от красной двери Книга 10 Глава 1. У Гренгуара на Бернардинской улице появляется несколько блестящих идей Глава 2. Становись бродягой! Глава 3. Да здравствует веселье! Глава 4. Медвежья услуга Глава 5. Молельня короля Людовика XI Глава 6. «Огонёк горит» Глава 7. «Шатопер, выручай!» Книга 11 Глава 1. Башмачок Глава 2. La creatura bella bianco vestita Глава 3. Женитьба Феба Глава 4. Женитьба Квазимодо