Güclü olmaq istəyirəm. Сергей Довлатов

.

Скачать книгу
Читать онлайн

Güclü olmaq istəyirəm


Год выпуска 0

isbn 9789952371680

Автор произведения Сергей Довлатов

Жанр

Серия

Издательство Köhlən Nəşriyyatı


Dovlatov haqqında yazan insanın yazısını oxumaq azdır, onun haqqında danışan adamın gözlərinin içinə də baxmaq lazımdır ki, o sözlə deyilə bilməyəni gözlər desin. Dovlatovun realizmi sarsıdıcıdır, itidir, aman verməyəndir. Dovlatovun kinayəli gülüşü nəinki təsvir etdiyi obrazlara, hətta bütün əsərlərində yaratdığı Dovlatov-obraza da qarşı yönəlib.