Zarządzanie uczelnią cyfrową. Łukasz Sułkowski

О бизнесе популярно.

Скачать книгу
Читать онлайн

Zarządzanie uczelnią cyfrową


Год выпуска 0

isbn 978-83-01-22257-4

Автор произведения Łukasz Sułkowski

Жанр О бизнесе популярно

Серия

Издательство OSDW Azymut