О бизнесе популярно

Различные книги в жанре О бизнесе популярно

The Digital Frontier

Ajay Sohoni

Discover how to move forward with your own company’s digital transformation with this accessible new resource from a global leader in his field In The Digital Frontier , experienced executive and distinguished author Ajay Sohoni delivers a relatable and readable reference for corporate executives who need the knowledge and confidence to build lasting digital change within their enterprise. From marketing to commercial, supply chain, and finance, the book offers actionable insights in an accessible format, full of anecdotes, humor, and case examples. You’ll learn which areas to focus on and which not to worry about as you craft your own custom transformation journey. In the book, you’ll also find: A demystification of the startup world for executives and an explanation of why unicorns exist (and so often ultimately fail) A detailed description of the digital transformation gripping companies across a variety of industries in functional areas including advertising, engagement, commerce, product development, manufacturing, and corporate functions A simplified 4-stage framework for companies to start from scratch and build valuable use cases Perfect for executives in consumer-facing companies, corporate managers and leaders, business unit heads and management teams, The Digital Frontier is also an indispensable guide for digital non-natives trying to make sense of, and keep up with, the rapidly changing world around them.

Юридическая фирма за 72500 рублей

Татьяна Ананьева

Эта бизнес-план юридической фирмы для начинающих юристов и предпринимателей, которые находятся в начале своего пути. Он позволяет организовать фирму с минимальным капиталом и заработать деньги для развития своего бизнеса, а также оплатить все текущие платежи. Желаю удачи всем юристам!

Логистика

Дмитрий Шевченко

Рассматриваются теоретические основы сервисологии, практические кейсы деятельности предприятий сферы сервисного обслуживания в контексте развития современной цифровой экономики. В учебнике анализируется исключительно российский опыт, даются практические рекомендации. Для студентов и преподавателей вузов, руководителей и специалистов предприятий и организаций, слушателей институтов повышения квалификации, широкого круга читателей, интересующихся вопросами развития бизнеса современной сферы услуг.

Det meningsfulde arbejdsliv

Группа авторов

Hanen galer, vAekkeuret kimer, maske bipper mobilen. Det er tid til at sta op og ga pa arbejde. Men hvorfor gor vi det? Er det for at fa mad pa bordet, status i samfundet eller noget helt tredje?Hvorfor vi arbejder, og dermed hvad arbejdslivets mening er, har Aendret sig op gennem historien. Arbejdet adler, det skal udfores i ansigtets sved eller bAerer lonnen i sig selv. I Danmark i dag er meningsfuldt arbejde eftertragtet af bade medarbejdere og arbejdsgivere. Medarbejdere soger det, fordi arbejdet er en stor del af livet, og fordi de onsker at gore en positiv forskel i samfundet. Arbejdsgivere soger det, fordi god ledelse, der giver mening, ogsa tiltrAekker arbejdskraft, motiverer de ansatte og fremmer innovation til gavn for bade bundlinjer og bAeredygtighed.Men hvad er et meningsfuldt arbejde egentlig? Hvad kan den enkelte gore for at fa et meningsfuldt arbejdsliv uden stress, og hvad kan ledere gore for at fremme meningen med at arbejde? Antologien Det meningsfulde arbejdsliv sAetter disse sporgsmal under debat med ledelsesteoretisk, psykologisk, medicinsk, filosofisk og antropologisk tAenkning.

PlanlAegning i oplevelsessamfundet

Anne Lorentzen

Oplevelser er blevet et moderne velfAerdsgode. Samtidig er steders udbud af oplevelser blevet et konkurrenceparameter i konkurrencen om nye borgere, besogende og arbejdspladser. Hvem planlAegges der for, og hvad krAeves der for at udvikle oplevelsessteder og lave oplevelsesbaseret vAekst? Virker det og kan alle vAere med?Der laves for tiden meget politik og planlAegning i Danmark baseret pa en opfattelse af, at oplevelsesokonomi rummer potentialer for udvikling af byer og lokalomrader. I bogen PlanlAegning i oplevelsessamfundet prAesenteres helt ny forskning, som kritisk diskuterer oplevelsesbaserede strategier, projekter og planer. Bogen bidrager med nye begreber, teorier og analytiske vAerktojer om stedbundet oplevelsesokonomi og dens potentialer for lokal-, regional- og byudvikling. Bogen rapporterer kritisk fra store og sma projekter i Roskilde, Billund, Frederikshavn, Thisted, Oresundsregionen, Wolfsburg og Dresden i Tyskland og Nykoping i Sverige – alle steder hvor stedbundet oplevelsesokonomi udvikles i et spAendingsfelt mellem malsAetninger om vAekst og velfAerd.

The Digital Frontier

Ajay Sohoni

Навигатор лидера

Виктор Николенко

Секреты лидерства от российского топ-менеджера с уникальным опытом работы на трех континентах и руководства пятью инженерными центрами, включая совместные предприятия с маяками мировой индустрии. Пошаговое руководство для развития будущих и действующих лидеров инновационных разработок. Те, кому интересен личный карьерный рост, найдут здесь практические советы по развитию профессиональной компетентности, по формированию личных качеств лидера, управлению коллективом на основе системного подхода.