Wygrać dziś, wygrać jutro. Strategia rozwoju firmy w krótkim i długim okresie. David Cote

О бизнесе популярно.

Скачать книгу
Читать онлайн

Wygrać dziś, wygrać jutro. Strategia rozwoju firmy w krótkim i długim okresie


Год выпуска 0

isbn 978-83-8231-137-2

Автор произведения David Cote

Жанр О бизнесе популярно

Серия

Издательство OSDW Azymut