Pandenomia. Czy koronawirus zakończył erę neoliberalizmu?. Piotr Arak

О бизнесе популярно.

Скачать книгу
Читать онлайн

Pandenomia. Czy koronawirus zakończył erę neoliberalizmu?


Год выпуска 0

isbn 978-83-8175-311-1

Автор произведения Piotr Arak

Жанр О бизнесе популярно

Серия

Издательство OSDW Azymut