Andris Kūla

Список книг автора Andris Kūla    Seminarium Hortus Humanitatis. Nr. 46. Kara kuģu tipu evolūcijas īpatnības „antīkajā” periodā (antīkā un viduslaiku perioda kuģu būves attīstības tendenču salīdzinājums)

    Andris Kūla

    Альманах предназначен для всех интересующихся социокультурной проблематикой современности В выпуске: Pirmie kara kuģu būvniecības aizsākumi Kuģniecības attīstība „antīkajā” periodā Kara flotes attīstība „viduslaikos” Kara kuģu evolūcija jauno laiku sākuma periodā 15.–17. gs. Eiropā un Krievijā Islāma valstu kuģi и многое другое