Seminarium Hortus Humanitatis. Nr. 46. Kara kuģu tipu evolūcijas īpatnības „antīkajā” periodā (antīkā un viduslaiku perioda kuģu būves attīstības tendenču salīdzinājums). Andris Kūla

История. Seminarium Hortus Humanitatis

Скачать книгу
Читать онлайн

Seminarium Hortus Humanitatis. Nr. 46. Kara kuģu tipu evolūcijas īpatnības „antīkajā” periodā (antīkā un viduslaiku perioda kuģu būves attīstības tendenču salīdzinājums)


Год выпуска 2016

isbn

Автор произведения Andris Kūla

Жанр История

Серия Seminarium Hortus Humanitatis

Издательство AA PKS


Альманах предназначен для всех интересующихся социокультурной проблематикой современности В выпуске: Pirmie kara kuģu būvniecības aizsākumi Kuģniecības attīstība „antīkajā” periodā Kara flotes attīstība „viduslaikos” Kara kuģu evolūcija jauno laiku sākuma periodā 15.–17. gs. Eiropā un Krievijā Islāma valstu kuģi и многое другое