Вибрані твори. Редьярд Кіплінг

Читать онлайн.

Название Вибрані твори
Автор произведения Редьярд Кіплінг
Жанр Зарубежные стихи
Серия
Издательство Зарубежные стихи
Год выпуска 0
isbnСкачать книгу

      Редьярд Кіплінг

      ВИБРАНІ ТВОРИ

(1865–1936)

      ЯКЩО

      Як зможеш між покірними стояти,

      Не підкорившись в чесній боротьбі,

      Як віриш ти собі і прагнеш знати,

      Чом інші сумніваються в тобі;

      Якщо за правду ти підеш до бою,

      Зневажений нікчемами всіма,

      Конец ознакомительного фрагмента.

      Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

      Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

      Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.