Словари

Различные книги в жанре Словари

Maryja płacze na Ukrainie

Małgorzata Pabis

Wznowienie książki Maryja płacze na Ukrainie ukazuje się w dramatycznym dla naszych sąsiadów, ale i całego świata momencie. Historia bowiem znów zatoczyła koło i Rosja napadła na Ukrainę. Jakże nie spojrzeć dziś z zupełnie innej perspektywy na wydarzenia w Niżankowicach, które opisaliśmy kilka lat temu w niniejszej publikacji. Jakże nie uznać łez Matki Bożej wylanej na ukraińskiej ziemi jako przestrogi przed tym, co zdarzyło się obecnie. W małym kościółku tuż za polską granicą z Ukrainą, całkiem niedawno, bo w 2005 roku, zapłakała figura Matki Bożej. Nie towarzyszyły temu objawienia, nie było orędzi, były tylko łzy… Na początku 2014 roku świat stanął na krawędzi globalnego konfliktu zbrojnego. Oczy wszystkich zwrócone zostały na Ukrainę. Czy te dwa wydarzenia są ze sobą związane? Dlaczego Maryja zapłakała na tamtej ziemi? Czy Matka Boża płakała tylko nad Ukrainą, czy może nad całym światem? Czy Jej łzy były zapowiedzią wydarzeń, do których niedawno doszło za naszą wschodnią granicą? Troje dziennikarzy pojechało na miejsce cudownych wydarzeń, by szukać odpowiedzi na te pytania. Ta książka jest owocem ich dziennikarskiego śledztwa prowadzonego w Niżankowicach i pierwszą publikacją na ten temat.

О Боге

cвятой праведный Иоанн Кронштадтский

Книга «О Боге» составлена на основе первого тома «Полного собрания сочинений протоиерея Иоанна Ильича Сергиева» (Санкт-Петербург, 1893), включающего в себя беседы о Боге, о Блаженствах Евангельских, поучения и слова на праздники Господа нашего Иисуса Христа и праздники Божией Матери. Святой праведный Иоанн Кронштадтский излагает основы православного вероучения – поэтому книга будет нужна и новоначальному христианину, и преподавателю Закона Божьего, и священнику. Как пишет сам батюшка: «Да и для хорошо знающих не лишнее дело – повторить в памяти знакомое им учение веры, как не лишнее дело – постоянно видеть глазами свет, или вдыхать и выдыхать воздух; потому что наше учение еще нужнее, чем видимый свет и воздух». В формате PDF A4 сохранен издательский макет книги.

Великий Канон Андрея Критского (по-церковнославянски для личного пользования)

Святой Преподобный Андрей Критский

Великий покаянный канон святого Андрея Критского читается в Православной Церкви в первые четыре дня 1-й седмицы Великого поста (будучи разделен, соответственно, на четыре части) и повторяется целиком накануне четверга 5-й седмицы. В настоящем издании Великий канон представлен в церковнославянском переводе из Постной Триоди издания 1915 года.

Англо-русский словарь ассоциаций. 1700 самых распространённых английских слов

Игорь Валерьевич Дробуш

Словарь содержит 1700 самых часто встречающихся английских слов. Каждое слово имеет один главный перевод и ассоциацию, которая помогает запомнить его. Благодаря ассоциации возникает связь между английским словом и русским переводом. PDF-формат издания не отображает используемый в книге шрифт.