Padawanika. Przebudzenie mocy w doświadczeniu zapośredniczonym. Studium o filmie, wychowaniu i wsparciu rozwoju. Katarzyna Krasoń

Педагогика.

Скачать книгу
Читать онлайн

Padawanika. Przebudzenie mocy w doświadczeniu zapośredniczonym. Studium o filmie, wychowaniu i wsparciu rozwoju


Год выпуска 0

isbn 978-83-226-4001-2

Автор произведения Katarzyna Krasoń

Жанр Педагогика

Серия

Издательство OSDW Azymut