Współczesne metody zapewniania jakości oprogramowania. Jarosław Kuchta

Техническая литература.

Скачать книгу
Читать онлайн

Współczesne metody zapewniania jakości oprogramowania


Год выпуска 0

isbn 978-83-01-21401-2

Автор произведения Jarosław Kuchta

Жанр Техническая литература

Серия

Издательство OSDW Azymut