Jak pisać, żeby chcieli czytać (i kupować). Copywriting & Webwriting. Artur Jabłoński

Учебная литература.

Скачать книгу
Читать онлайн

Jak pisać, żeby chcieli czytać (i kupować). Copywriting & Webwriting


Год выпуска 0

isbn 978-83-283-5472-2

Автор произведения Artur Jabłoński

Жанр Учебная литература

Серия

Издательство OSDW Azymut