Ogłoszenie o zamówieniu – jak je właściwie opublikować i ułatwić wykonawcy znalezienie przetargu. Praca zbiorowa

О бизнесе популярно.

Скачать книгу
Читать онлайн

Ogłoszenie o zamówieniu – jak je właściwie opublikować i ułatwić wykonawcy znalezienie przetargu


Год выпуска 0

isbn 978-83-269-1603-8

Автор произведения Praca zbiorowa

Жанр О бизнесе популярно

Серия

Издательство OSDW Azymut