Dəfinələr adası. Роберт Льюис Стивенсон

. Dünya ədəbiyyatından seçmələr

Скачать книгу
Читать онлайн

Dəfinələr adası


Год выпуска 0

isbn 9789952241259 

Автор произведения Роберт Льюис Стивенсон

Жанр

Серия Dünya ədəbiyyatından seçmələr

Издательство Altun Kitab


Cim Hokinsin tapdığı xəzinə xəritəsinin üzərinə çəkilmiş üç xaç işarəsindən sonuncunun yanında bu sözlər yazılmışdı: “Dəfinənin əsas hissəsi buradadır”. Bununla da Cimin macəra dolu axtarışları başlayır!