Altun Kitab

Все книги издательства Altun Kitab


  AMULETİN TARİXÇƏSİ

  Эдит Несбит

  Bu kitab arzuları anındaca həyata keçirən möcüzəvi daşın – amuletin itən parçasını axtaran uşaqların keçmişə və gələcəyə qeyri-adi səyahətlərindən bəhs edir.

  QAÇAQNƏBİ

  Народное творчество

  Oxuculara təqdim edilən bu nəşr belə nümunələrdən biri – Qaçaq Nəbi haqqında xalq yaradıcılığının məhsulu olan və Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Folklor İnstitutu tərə­findən işıq üzü görən eyniadlı dastan əsasında («Azərbaycan folkloru külliyyatı». XXVI cild. Dastanlar. XVI kitab. Bakı – 2011) çapa hazırlanıb.

  BUZSFİNKS

  Жюль Верн

  “Halbreyn” gəmisinin kapitanı Len Qay professor Corlinqlə birgə vaxtilə Antarktidaya səfər edən ekspedisiya üzvlərinin axtarışına çıxır. Qeyri-adi macəralarla müşayiət olunan axtarışlar ağlagəlməz sonluqla bitir…

  BALACA SARA

  Фрэнсис Элиза Бёрнетт

  Varlı almaz tacirinin qızı olan Saranı hər kəs «şahzadə» deyə çağırır. Lakin günlərin bir günü qızcığazın atası sərvətini itirir, beləcə, Saraya müna­sibət də dəyişir. Qızcığaz isə içindəki «şahzadə»ni qorumaq üçün mübarizəyə başlayır…

  QARA YUSİF

  Əkbər N. Nəcəf

  Bu kitabı quracağı dövlətin təməlini dustaq saxlanılarkən atan, Əmir Teymurun öz varislərinə onunla münasibətdə xüsusilə diqqətli və ehtiyatlı olmağı vəsiyyət etdiyi Qara Yusiflə bağlı gizlinlərə işıq tutur.

  DÖRDLƏRİN İŞARƏSİ

  Артур Конан Дойл

  Bir xanım vaxtilə ona göndərilən əsrarəngiz mirvarilər və illər öncə itkin düşən atası haqqında Şerlok Holmsa danışır. Bununla da Holms və dostu doktor Vatson ağlasığmaz hadisələrin ağuşuna düşürlər.

  GƏNC SƏYYAHLAR

  Жюль Верн

  Londondakı Antil məktəbinin müsabiqədə yüksək yerləri tutan 9 tələbəsi mükafat olaraq Qərbi Hindistandakı müxtəlif adalara gəmi ilə səyahət imkanı qazanır. Onlar müəllimlərindən birinin – Horatsi Pattersonun müşayiəti ilə yola düşürlər. Lakin elə ilk gün­lərdən maraqlı hadisələr başlayır, gənc səyyahlar isə onları qar­şıda daha təhlükəli, həyəcanlı macəraların gözlədiyindən xə­bər­sizdirlər.

  AĞA MƏHƏMMƏD ŞAH QACAR

  Əkbər N. Nəcəf

  Tanınmış tarixçi Əkbər Nəcəfin (1975) qələmə aldığı bu kitabda siz Ağa Məhəmməd şahın həyat yolu barədə yeni və maraqlı faktlarla tanış olacaq, onun şəxsiyyəti barədə diqqətçəkən mülahizələr oxuyacaqsınız.

  TONYUKUK

  Ahmet Taşağıl

  A.Taşağılın sizə təqdim olunan bu kitabı türk tarixinin nə­həng siyasi və hərbi xadimlərindən olan Tonyukukun döv­rü, həyatı və şəxsiyyəti barədə yeni bilgilərlə zəngindir.

  MAVİ DELFİNLƏR ADASI

  Скотт О'делл

  "Mavi Delfinlər adası" romanı özünəxas təhkiyə üslubu, son dərcə dinamik və maraqlı süjet xətti, təsirli məzmunu ilə yaddaqalan əsərlərdəndir.