Spartak. Рафаэлло Джованьоли

. Dünya ədəbiyyatından seçmələr

Скачать книгу
Читать онлайн

Spartak


Год выпуска 0

isbn 9789952241846 

Автор произведения Рафаэлло Джованьоли

Жанр

Серия Dünya ədəbiyyatından seçmələr

Издательство Altun Kitab


Dünyada tarixi roman janrının incilərindən sayılan bu əsərdə Miladdan öncə I əsrdə Romada qullar üsyanına başçılıq etmiş Spartakın azadlıq uğrunda mübarizəsindən bəhs olunur.