Ci, którzy przekonać nie umieją. Jan Sadkiewicz

Политика, политология.

Скачать книгу
Читать онлайн

Ci, którzy przekonać nie umieją


Год выпуска 0

isbn 978-83-242-1887-5

Автор произведения Jan Sadkiewicz

Жанр Политика, политология

Серия

Издательство OSDW Azymut