Whistleblowing. Zgłaszanie nieprawidłowości w stosunkach zatrudnienia. Helena Szewczyk

Юриспруденция, право.

Скачать книгу
Читать онлайн

Whistleblowing. Zgłaszanie nieprawidłowości w stosunkach zatrudnienia


Год выпуска 0

isbn 978-83-66470-21-7

Автор произведения Helena Szewczyk

Жанр Юриспруденция, право

Серия

Издательство OSDW Azymut