Udział obrońcy w zawieraniu porozumień procesowych w polskim postępowaniu karnym. Adam Bułat

Юриспруденция, право.

Скачать книгу
Читать онлайн

Udział obrońcy w zawieraniu porozumień procesowych w polskim postępowaniu karnym


Год выпуска 0

isbn 978-83-8018-351-3

Автор произведения Adam Bułat

Жанр Юриспруденция, право

Серия

Издательство OSDW Azymut