Możliwości doskonalenia działań prewencyjnych Policji w sferze utrzymywania bezpieczeństwa publicznego. Robert Gwardyński

Политика, политология.

Скачать книгу
Читать онлайн

Możliwości doskonalenia działań prewencyjnych Policji w sferze utrzymywania bezpieczeństwa publicznego


Год выпуска 0

isbn 978-83-66794-12-2

Автор произведения Robert Gwardyński

Жанр Политика, политология

Серия

Издательство OSDW Azymut